Location

Roundstone House Hotel is ideally located in the heart of the scenic fishing village of Roundstone overlooking the breathtaking scenery of the bay and rugged Connemara.
 
 
Directions
The hotel is located 50 miles / 80 km west of Galway city. We are approx 1 hour ten minutes drive from Galway city taking the N59 for 65 km then turn left onto the R341 sign posted Roundstone for 15 km. Our hotel is located near the top of the village on the right hand side directly across the road from the car park.
 
 
Map

Liên Hệ

Địa chỉ

Roundstone House Hotel,
Roundstone,
Connemara,
Co. Galway,
Ireland
H91 X0K5

Điện Thoại

+353 95 35864

Email

info@roundstonehousehotel.com

Gọi Chúng Tôi

+353 95 35864

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách